THÔNG BÁO! FINETBET HIỆN TẠI ĐANG ĐƯỢC BẢO TRÌ NÂNG CẤP, THỜI GIAN KẾT THÚC BẢO TRÌ CHƯA XÁC ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI BẢO TRÌ HOÀN TẤT, MONG QUY KHÁCH HÀNG THÔNG CẢM! FINEBET TRÂN TRỌNG!

FINEBET